Kawashi Kids Program - 1 poziom

Dzieci 4-5 lat

Zajęcia dla najmłodszych to przede wszystkim ćwiczenia w formie gier i zabaw, ukierunkowane na poprawę ogólnej sprawności fizycznej. Duży nacisk kładziemy na kształtowanie koordynacji ruchowej, siły ogólnej oraz gibkości. Te cechy motoryczne rozwinięte na odpowiednim poziomie pozwolą w przyszłości na dalszy rozwój oraz staną się bazą do nauki trudniejszych elementów technicznych. Oprócz w.w  sprawności Nasz program obejmuje naukę podstawowych ćwiczeń z elementami akrobatycznymi oraz sztuk walki. Co w połączeniu ze zdobywaniem belek oraz kolejnych stopni (pasów) pozwala na utrzymanie dyscypliny oraz poziomu zaangażowania i motywacji u ćwiczących.

Copyright 2005 © All rights Reserved. Design by Kawashi Group